Застраховки в Германия

Здравната застраховка в Германияе задължителна  за всички работещи тук лица , които постоянно живеят на територията на страната. От 2009 г. насам всеки, който има собствена фирмена дейност или работи по трудов договор в немска фирма или учереждение,  е задължен да се застрахова в германската здравна каса. В Германия има два вида медицинско застраховане: държавно здравно–медицинско осигуряване и частно здравнo–медицинско осигуряване. От 2010 г. влезна в сила нов закон, според който платените  месечни вноски за здравно осигуряване  трябва да се впишат в годишната данъчна декларация, за да бъдат  приспаднат от данъците за съответната година.  Пред данъчнита администрация, трябва да се представи специален документ издаден от съответната здравна каса  за платените  вноски за здравно осигуряване. Ако такъв документ липсва, са предвидени административни санкции.